นโยบายการคืนเงิน/เปลี่ยน/ยกเลิก/ส่งสินค้า/อื่นๆ)

1.นโยบายการคืนเงิน

-ในกรณีที่ลูกค้าต้องการทำรายการคือเงิน

1.1 ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินโดยการใช้บัตรเครดิต/เดบิต ทางแบรนด์จะดำเนินการให้โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าบริการในการทำรายการเป็นเงิน 3.65%+Vat 7% ของจำนวนยอดเงินทั้งหมด

1.2 ในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินผ่านทางธนาคาร ทางแบรนด์จะทำการคืนเงินให้ลูกค้า โดนแอดมินจะทำการติดต่อกลับไปหาลูกค้าเพื่อขอเลขที่บัญชีในการโอนเงินให้ลูกค้า (อาจจะมีค่าธรรมเนียบในการโอนคืน) ทางแบรนด์จะขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมในการโอนจากจำนวนยอดเงินของลูกค้า

2.ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสินค้า

-ทางเเบรนด์ไม่มีนโยบายให้เปลี่ยนสินค้าค่ะ เพราะสินค้าของทางแบรนด์ส่วนใหญ่จะบรรจุด้วยภาชนะที่ทำจากแก้ว หากในกรณีที่ทำการขนส่งไป-มาหลายรอบ อาจจะทำให้สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งได้ค่ะ

-ในกรณีที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์จากทาง Shop  แล้วเกิดอาการแพ้ สามารถนำผลิตภัณฑ์และใบเสร็จไปเปลี่ยนได้ที่ Shop โดยต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐค่ะ

-ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัท ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ โดยจะมีการจ่ายค่าจัดส่งให้กับลูกค้า(การจัดส่งเป็นแบบลงทะเบียนเท่านั้น) และทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าคืนให้ลูกค้าโดยมีการจัดส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น

3.การยกเลิกคำสั่งซื้อ

-ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดส่งสินค้า ทางแบรนด์จะมีการพิจารณาถึงเหตุผลที่ลูกค้าต้องการยกเลิก หากเกิดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากทางแบรนด์ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ หากเป็นกรณีอื่นๆ ก็จะมีการพิจารณาเป็นลำดับต่อไป ในกรณีที่เป็นสินค้าที่ลดราคา 40% ขึ้นไป ทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอยกเลิกคำสั่งซื้อ

4.การคุ้มครองการจัดส่งสินค้า

-ในกรณีที่สินค้าไม่ส่งสามารถส่งถึงมือลูกค้า เกิดการสูนหายระหว่างการขนส่งทางเเบรนด์จะดำเนินการตามเรื่องกับทางบริษัทขนส่งให้ หากไม่สามารถติดตามสินค้าได้จริง ทางเเบรนด์จะพิจารณาเป็นลำดับต่อไป แล้วจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า (ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร, อีเมล์, อื่นๆ)

-ทางเเบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในทุกกรณีค่ะ