***เบื้องต้นทางเว็บไซต์ได้แจ้งหมายเลขพัสดุไปยังอีเมล์ที่ลูกค้าได้กรอกรายละเอียดตอนสั่งซื้อแล้วค่ะ 

วันที่ส่งสินค้า

รหัสการสั่งซื้อ

ชื่อลูกค้า

หมายเลขพัสดุ

24 มิย 62

5444

คุณ สุขใจ

Rc679853548TH

5445

คุณ Nutcha

Rc679853582TH

5446

คุณ Kullapak

EF182274616TH

5450

คุณ รัตติกาล

RC679853551TH

25 มิย 62

5453

คุณ สายธาร

RC679855725TH

5454

คุณ Tanyathep

Rc679855711TH

26 มิย 62

5469

คุณ กฤตญา

Rc679855861TH

5473

คุณ สุภาณี

RC679855901TH

5475

คุณ Porjai

RC679855892TH

5476

คุณ ณัชฐกานต์

EW163631536TH

วันที่ส่งสินค้า

รหัสการสั่งซื้อ

ชื่อลูกค้า

หมายเลขพัสดุ

19 มิย 62

5393

คุณ ธัญภัส

RC679853429TH

5394

คุณ ภานุมาศ

EF182274580TH

5395

คุณ Yokmanee

RC679853242TH

5396

คุณ Wanwisa

Rc679853401TH

5397

คุณ Chomluck

Rc679853392TH

5399

คุณ Chutikarn

RC679853287TH

5400

คุณ เพียงเดือน

RC679853432TH

5401

คุณ ลดาวัลย์

RC679853415TH

5404

คุณ สุธาทิพย์

RC679853137TH

5405

คุณ วราภรณ์

RC679853446TH

5406

คุณ เรวดี

RC679853389TH