***เบื้องต้นทางเว็บไซต์ได้แจ้งหมายเลขพัสดุไปยังอีเมล์ที่ลูกค้าได้กรอกรายละเอียดตอนสั่งซื้อแล้วค่ะ