It’S SKIN Thailand ร่วมจัดกิจกรรม Workshop การดูแลผิว การแต่งหน้า และการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานพหลโยธิน เมื่อวันที่ 1 ก.พ.62 ที่ผ่านมา กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

#itsskinthailand #itsskin #ItsskinWorkshop